Hiện đang ở:Trang chủ > Tiếng Việt >

Đôi Thâm Quyến Kaisa và Thiên Tân Tianhai ai xuống hạng?

   Thời gian đăng:2019-11-22 16:27

Mùa giải Super

 

League 2019, vẫn còn 10 ngày nữa - từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, Super League Trung Quốc có ba vòng liên tiếp.

Hiện tại, Nhân Hòa Bắc Kinh và cuối bảng xếp hạng chỉ còn khả năng về mặt lý thuyết. Ngoài chuỗi chiến thắng ba trận của họ, họ cũng hy vọng rằng Thâm Quyến Kaisa và Thiên Tân Tianhai trước đó sẽ mắc lỗi. Nhân Hòa Bắc Kinh xuống hạng là những sự kiện  nhỏ, trong khi xem tỉ lệ Thâm Quyến Kaisa và Thiên Tân Tianhai xuống hạng là như bằng nhau - sau ba vòng, một trong hai đội phải vào bờ thành công, trong khi đội kia sẽ chắc chắn xuống hạng một cách thảm thương.Đọc liên quan

Hot